EPD - Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration - dokument představující vliv výrobku na životní prostředí na základě LCA.