Nadkrokevní izolace: jednoduchý a účinný systém

Dům, stejně jako každé jiné těleso, ztrácí a získává teplo přes svůj povrch. Nejslabším místem povrchu budov jsou přitom střechy. Vnitřní teplo uniká střechou více než stěnami, neboť teplý vzduch neustále stoupá vzhůru. 

isover-nadkrokevni-izolace-1200x800.jpg

Střechy jsou slabým místem i z hlediska tepelných zisků, protože převážná většina energie ze slunce dopadá právě na ně. Rozdíl mezi interiérovou a exteriérovou teplotou je zde většinou největší. V porovnání se svislými konstrukcemi jsou náročnější i z konstrukčního hlediska. Nesmí být zbytečně těžké a tím pádem mají i nízkou schopnost akumulovat teplo či chlad a zbrzdit tak proces nežádoucího ochlazování či ohřívání (jako teplotní absorbent je naopak vhodné využívat těžkých obvodových stěn a příček).

Správná volba materiálu izolace podkroví je proto klíčová vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií. Garantuje trvale kvalitní ochranu před nechtěnými energetickými ztrátami a zisky a tím výrazně ovlivňuje přímé náklady na vytápění a chlazení.

Správná izolace střechy se vyplatí

Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. Tato hodnota odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.

Proč si pořídit nadkrokevní izolaci

Chronologicky starší princip mezikrokevního a podkrokevního zateplení ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací. Existuje pro to celá řada důvodů, a to zejména:

Větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti konstrukce.

Vyloučení vzniku tepelných mostů – vrstva tepelné izolace není přerušená krokvemi ani jinými konstrukcemi (10 – 20 % úspora oproti pod- a mezikrokevnímu zateplení).

Minimalizace akustických mostů - krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchové neprůzvučnosti RW ≥ 52 dB.

Úspora prostoru v interiéru (např. krokve 160 mm, izolace 260 mm = 100 mm k dobru).

Otevřený podhled v interiéru, přiznaná dřevěná konstrukce střechy bez dalších zbytných vrstev.

Rychlá montáž – systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, zcela odpadá instalace pomocných konstrukcí podhledů pod krokvemi.

Snížení rizika poničení parozábrany průnikem kotvení podhledů, zásuvek apod.

Eliminace chyb instalace tepelné izolace a parozábrany ve styku s tvarově složitými konstrukčními prvky krovů (kleštiny, světlíky apod.).

Možnost kombinace se systémy zateplení mezi a pod krokvemi.

Inovovaný systém

Isover vyvíjí nadkrokevní systém více než 10 let, současný inovovaný systém Isover X-Tram nabízí oproti starším verzím tato vylepšení:

 

Kombinace s trámky z polystyrenu

Prvním vylepšením je vytvoření varianty v kombinaci s trámky z polystyrenu. To znamená nahrazení původních nosných trámků z minerální vlny (Isover Tram MW) ekvivalentem z polystyrenu (Isover Tram EPS). Touto změnou se docílilo maximální efektivity z hlediska tepelné izolace. Z tepelného hlediska je výrobek Tram MW s λD=0,044 W·m-1·K-1 oproti Tram EPS s λD=0,035 W·m-1·K-1 tepelným mostem. Nevýhodou může být mírné snížení vzduchové neprůzvučnosti celého souvrství a nepatrné snížení požární bezpečnosti.

isover-nadkrokevni-izolace-aplikace-1

Vypracování nového statického výpočtu pro kontralatě

Další vylepšení vzniklo na základě požadavku realizačních firem. V původním řešení musela mít staticky nadimenzovaná horní kontralať min. rozměr 50/60 mm, což ale často vedlo ke sporům na stavbách, jak kontralať přesně natočit. První myšlenkou bylo zvolení nového řešení s kontralatí o rozměrech 60/60 mm, čímž by se tento problém odstranil.

V praxi však bohužel takové kontralatě nejsou běžně skladem, a proto velmi často při samotné realizaci docházelo k levnějšímu řešení a to použití dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm. Na základě těchto informací Isover inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro tuto variantu. Výhodou tohoto nového řešení je kromě nižších nákladů i rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě navíc lze aplikovat další vrstvu tepelné izolace v tl. 40 mm

 

Nové dvouzávitové vruty

Se vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení v souladu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy se zvýšil tlak i na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí Isoveru na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm. S těmito vruty lze s ohledem na jejich sklon dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm a tím prakticky bez tepelných mostů snadno vyřešit i zateplení pasivního domu. Jedním z příkladů realizace nadkrokevního zateplení u pasivního domu může být Multi-Komfortní dům v Zahořanech.

isover-nadkrokevni-izolace-aplikace-2

Vylepšená parobrzda Isover Vario® XtraSafe

Nejnovější modifikaci přineslo vylepšení unikátní parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV. Nová vylepšená parobrzda Isover Vario® XtraSafe je opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip. Navíc díky této parobrzdě s proměnlivou hodnotou ekvivaletní difuzní tloušťky sd=0,3-25 m získal systém další výhodu a v případě netěsností je schopen vysychat i směrem do interiéru.

V zimním období se parobrzda chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka se snižuje z 25 až na 0,3 m (a z 5,0 na 0,3 m u původní parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV).

Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba“dýchala" i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy.

isover-nadkrokevni-izolace-aplikace-3

Cena

V neposlední řadě je pak přínosem tohoto vylepšeného systému jeho nižší cena.

Shrnutí

Na rozdíl od mezikrokevního zateplení s tepelně izolační hmotou mezi střešními krokvemi je nadkrokevní zateplovací systém uložen na bednění umístěném na krokvích. 

Tento nový systém přináší řadu výhod jako úsporu místa v podkroví, větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti konstrukce či omezení tepelných a akustických mostů.

Výhody nového systému zateplování vám velmi rychle v průběhu let vrátí investice, které do nadkrokevní izolace vložíte.

Podrobné informace o zateplení šikmých střech a stropů najdete v katalogu, který si můžete stáhnout ZDE.