Jak dlouho můžeme balíky MW skladovat, aby nám po jejím rozdělání z balíku vlna plně nabyla na její tloušťku?

Komprimované role skelné vlny určené do šikmých střech, příček apod., by se měly zabudovat
do konstrukce co nejdříve.

Po delším skladování - déle než půl roku - nemusí izolace ihned po rozbalení nabýt nominální tloušťky a je nutné tuto izolaci naklepat.