Tepelná izolace

Kolik ušetříte za vytápění po zateplení domu?

Určitě jste si někdy položili otázku, kolik že to ušetřím za vytápění, když zateplím dům a kdy se mi náklady na zateplení vrátí. A lze ušetřit i náklady v létě na chlazení? V našich podmínkách trvá topná sezona (neboli otopné období) od 1. září do 31. května. Letošní topná sezóna bude tedy 272 dní. Možná méně, podle aktuálního počasí, ale i tak více než 8 měsíců. Dobře zateplený dům se tedy bude hodit po většinu roku.

Jak zateplit dům a jak si spočítat návratnost?

Jako příklad si vezměme středně velký rodinný dům postavený v období do roku 1975 se zastavěnou plochou 140 m2, jednopodlažní s nezateplenou střechou. Obvodové konstrukce, které přicházejí ke styku s venkovní teplotou, tvoří obálku budovy, klasicky je to obvodová zeď, okna, dveře, podlaha na zemině, podlaha půdy. Průměrný součinitel prostupu tepla U těchto konstrukcí by byl velmi vysoký, někde kolem hodnoty 1 kW/m2K. Přeneseně se dá říct, že obálku by tvořila 4 cm slupka ze skelné vlny.

Vezměme si tedy konstrukci po konstrukci a spočítejme si, kolik by stálo zlepšení tepelněizolačních vlastností na úroveň dle nynější normy nebo spíše již na úroveň pasivního domu. V této kalkulaci se budeme zabývat jen ztrátou tepla vzniklou prostupem konstrukcemi, které je možné zateplit minerální vlnou nebo polystyrenem.

Ztrátu tepla vzniklou nedostatečně izolujícími skly oken, dveřmi a ztrátu tepla vzniklou větráním do výpočtu zahrnovat nebudeme. I tak je to u starého domu cca kolem 88% všech ztrát. Po zateplení se pak tento poměr sníží na cca 75%, zvýší se poměr ztráty tepla větráním.

Kalkulace nákladů na starý dům před zateplením

ušetřeno:

-

ušetřeno abs. (Kč/m2):

-

náklady na zabudování tepelných izolantů:

-

průměrná cena nákladů na  1m2 v Kč:

-

návratnost (roky):

-

 

 

průměrné U obálky: 

1 W/m2K

celková roční  energie uniklá konstrukcemi: 

115,2 GJ/rok

cena za  vytápění plynem: 

49 844 Kč

celková plocha konstrukcí: 

413,75 m2

náklady na energii uniklou 1 m2 konstrukce: 

120

Kalkulace nákladů na dům dle normy

ušetřeno: 

70,83%

ušetřeno abs.: 

85 Kč/m2

náklady na zabudování tepelných izolantů: 

220 131 Kč

průměrná cena nákladů na 1m2 v Kč: 

532

návratnost (roky): 

6,2

 

 

průměrné U obálky: 

0,279 W/m2K

celková roční  energie uniklá konstrukcemi: 

27 GJ/rok

cena za  vytápění plynem: 

14 337 Kč

celková plocha konstrukcí: 

413,75 m2

náklady na energii uniklou 1 m2 konstrukce: 

35

Kalkulace nákladů na dům dle parametrů pasivního domu

ušetřeno: 

81,67%

ušetřeno abs.: 

98 Kč/m2

náklady na zabudování tepelných izolantů: 

332 546 Kč

průměrná cena nákladů na 1m2 v Kč: 

803

návratnost (roky): 

8,2

 

 

průměrné U obálky: 

0,152W/m2K

celková roční  energie uniklá konstrukcemi: 

14,4 GJ/rok

cena za  vytápění plynem: 

9 265 Kč

celková plocha konstrukcí: 

413,75 m2

náklady na energii uniklou 1 m2 konstrukce: 

22

Z celkové kalkulace vyplývá

V případě zateplení na úroveň normy lze ušetřit cca 71% ztrát tepla

V případě zateplení na úroveň pasivního domu je to až 81%.

Pokud topíme plynem a těmito konstrukcemi nám za rok uteče cca 115 GJ (cca 50 tisíc Kč) tak při přepočtu na 1m2 zateplené konstrukce je to úspora za energii 85 Kč/m2 respektive 98 Kč/m2.

Když sečteme náklady na práce týkající se jen zateplení (nepočítají se práce a materiál, který by byl potřeba tak jako tak, třeba lešení, omítka, nová podlahová roznášecí deska atd.), tak nám průměrné náklady na 1m2 zateplovacích prací vyjdou na 532 Kč (hodnoty U dle normy) respektive 803 Kč (hodnoty U pasivního domu) na 1m2.

Pokud podělíme průměrnou cenu na zateplení v případě splnění normy  532 Kč/m2 úsporou 85 Kč /m2, tak nám vyjde návratnost cca 6 let. V případě splnění pasivního standardu je návratnost kolem 8 let.

Ve výpočtu se pro zjednodušení nepočítá se zdražováním ceny energií a rovněž s amortizací investice (úroky z půjčky na zateplení), navzájem se totiž mohou vykrátit.

isover-kalkulacka-1200x800.jpg

TIP pro Vás: spočítejte si velikost Vaší obálky domu – tedy všechny plochy, které jdou zateplit a vynásobte si plochu 120 Kč, to je cena energie, která vám těmito konstrukcemi uniká.

A z této celkové ceny se da po zateplení ušetřit až 81% částky.

V našem případě je to takto: 413,75*120*(81/100)= 40 216,5 Kč úspora každý rok. (viz tabulka výše)

A jak nám pomůže zateplení v letních měsících? 

Vzduch v létě má sice teplotu venkovního vzduchu například „jen“ kolem 25°C, ale pokud jde o osluněné plochy, tak třeba střecha může být rozpálená až na 70° C, takže rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem pak může být i 45°C (jen pro představu, v zimě je výpočtový rozdíl teplot 35° C). 

A v tomto případě  větší vrstva tepelné izolace hraje významnou roli. Ovšem nejvíce tepelných zisků bývá exponovanými prosklenými plochami oken a dveří, takže je nutné řešit obálku budovy komplexněji a počítat třeba s venkovními žaluziemi.

Stojí to tedy za to?

Stojí. V případě konstrukcí, které lze zateplit vlnou nebo EPS ze sortimentu produktů značky ISOVER, je úspora až 81% a návratnost mezi 6 až 8 lety.