Jakou navrhnout tloušťku izolace pro zabránění zamrznutí potrubí?

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod 0 °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však zamrznutí nezabrání, jen jej oddálí. Podzemní rozvody je nutné izolovat, pokud neleží v nezámrzné hloubce. V případech vodovodních potrubí bez odběru, technologických rozvodů při odstávce, apod. je jediným funkčním řešením současné použití izolace a vytápěcího kabelu.

 

POTRUBÍ S TOPENÍM

Potrubí s elektrickým přídavným topením se musí nejprve obalit hliníkovou fólií, aby se teplo od topného drátu rovnoměrně dostávalo k potrubí. Pak se montuje izolace, nejlépe dvouvrstevně, aby se eliminovaly tepelné mosty vlivem spár. Na závěr se izolace na venkovním potrubí musí opatřit ochranou proti povětrnostním vlivům – plechem hliníkovým nebo pozinkovaným.

 

PLASTOVÉ POTRUBÍ

Pro plastové potrubí se doporučují samoregulační dvoužilové topné kabely do teploty 65 °C, které se regulují podle teploty povrchu potrubí. Max. teplota topného kabelu musí být dodržena, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí (z toho důvodu nesmí být použit odporový topný kabel či samoregulační topný kabel pro teploty vyšší než 65 °C => nebezpečí měknutí potrubí způsobené příliš vysokou povrchovou teplotou kabelu). Potrubí se většinou ošetřuje topným kabelem přiloženým podélně. Pokud jsou výkonové nároky vyšší, použijí se dva a více paralelně vedené kabely podél potrubí. Následně se přes kabely obtočí hliníková fólie, aby nedošlo k zamáčknutí kabelů do izolace.
Tloušťka izolace se navrhuje podle maximální tepelné ztráty na metr čtvereční nebo běžný, případně podle celkové ztráty celé potrubní větvě. Je na projektantovi, aby podle teploty vody, rychlosti proudění, délky potrubí, okrajových podmínek vně potrubí a výkonu topné smyčky, navrhnul minimální nutnou tloušťku izolace. Čím větší použijete tloušťka izolace, tím menší bude požadavek na výkon topné spirály. Pokud v potrubí studená voda nebude proudit, voda zamrzne v závislosti na tloušťce izolace a průměru potrubí. K návrhu je možné využít výpočtový program IsoDim.

 

ROZVODY STUDENÉ VODY

V případě rozvodu studené vody interiérem je nutné také provést kontrolu tloušťky izolace z hlediska povrchové kondenzace. Jako tepelná izolace proti zamrzání potrubí studené vody, kdy je povrchová teplota pod teplotou rosného bodu okolního vzduchu, je nutné navrhnout izolaci ze syntetického kaučuku, kterou nevyrábíme, ale kterou je možno zakoupit v odborných velkoobchodech prodávajících technické izolace.