Akustická plovoucí podlaha - těžká

Kvalitní provedení plovoucí podlahy je jednou z nejúčinnějších obran proti šíření hluku do obytného prostředí. Těžké akustické plovoucí podlahy jsou typické vrstvou z vyztuženého betonu nebo anhydritu se separační PE folií na izolačních deskách.

Výhodou této možnosti jsou dobré akustické parametry, mechanická odolnost a možnost akumulace tepla.

Proč řešit izolaci těžké akustické plovoucí podlahy?

  • Pro splnění akustických požadavků - kročejová neprůzvučnost.
  • Pro zlepšení akustických parametrů stávajících stropů, vhodné pro podlahy s vyšším užitným zatížením (školky, sály).
  • Vyšší váha skladby má příznivý vliv na vyšší vzduchovou neprůzvučnost.

Jaká je cena izolace těžké akustické plovoucí podlahy?

  • Cena kročejové izolace Isover N v tl. 30 mm - 93 Kč/m2
  • Cena práce, položení izolace ve 1 vrstvě - 45 Kč/m2

Panel Solr Search Content Block

No results found.