Jakou zvolit tloušťku kročejové izolace?

  • Minimální vyráběná tl. u podlahových typů izolací je 15 mm (ISOVER TDPT).

  • Doporučené optimum u plovoucích podlah je 40 mm.

  • Maximum, které se nedoporučuje překračovat, je 60 mm u minerálních izolací, a

  • 50 mm u elastifikovaných polystyrenů (ISOVER EPS Rigifloor 4000 či ISOVER EPS Rigifloor 5000).

Kročejové izolace lze klást ve více vrstvách, většinou to ale není výhodné zejména pro celkovou vyšší stlačitelnost a větší pracnost. Také je potřeba dodržet podmínku, aby celková tloušťka vrstev kročejové izolace nebyla větší než 60 mm. Větší tloušťky než 60 mm se řeší doplněním o další vrstvu nějakého násypu či běžného polystyrenu (typ závisí na požadavcích, nejčastěji se však jedná o výrobek ISOVER EPS 100) nad či pod kročejovou izolací.