Jakou zvolit tloušťku kročejové izolace?

Minimální vyráběná tl. u podlahových typů izolací je 15 mm (Isover TDPT). Doporučené optimum
u plovoucích podlah je 40 mm.

Maximum, které se nedoporučuje překračovat, je 60 mm u minerálních izolací a 50 mm
u elastifikovaných polystyrenů (Isover EPS Rigifloor 4000 či Isover EPS Rigifloor 5000).

Kročejové izolace lze klást ve více vrstvách, většinou to ale není výhodné zejména pro celkovou vyšší stlačitelnost a větší pracnost. Také je potřeba dodržet podmínku, aby celková tloušťka vrstev kročejové izolace nebyla větší než 60 mm. Větší tloušťky než 60 mm se řeší doplněním o další vrstvu nějakého násypu či běžného polystyrenu (typ závisí na požadavcích, nejčastěji se však jedná o výrobek Isover EPS 100) nad či pod kročejovou izolací.