Čedičová vlna

Orstech 65 H

Deska má univerzální použití v TZB i v průmyslu. Je vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky a jako výplň absorpčních tlumičů hluku. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H), nebo netkanou textilií (ozn. NT). Desky Orstech 65 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.
Číst více
Skrýt

Charakteristika výrobku

Deska Orstech 65 je izolace vyrobená z kamenné vlny. Může být doplněna o povrchovou úpravu polepem hliníkovou fólií (Orstech 65 H) nebo netkanou textilií (Orstech 65 NT).

Použití

Deska Orstech 65 má univerzální použití v TZB i průmyslu. Je vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky a jako výplň absorpčních tlumičů hluku. Může být také použita pro tepelnou izolaci vodorovných a svislých stěn skladovacích nádrží, nádob a technologických zařízení. Deska je vhodná na rovné a mírně zakřivené stěny. Deska Orstech 65 H je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1), detaily jsou k dispozici v systémovém technickém listu.

Přestože jsou vlákna izolace hydrofobizovaná, desku je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem (v exteriéru před povětrnostními vlivy) a případným mechanickým poškozením. Při kombinaci zatížení vysoké teploty a vibrací, výrobce doporučuje zvážit použití desky s vyšší objemovou hmotností (min. 100 kg/m3), případně rohože na drátěném pletivu.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 600 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází k jednorázovému odpaření pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.

Balení, transport, skladování

Výrobek se dodává jako volné balíky, anebo jako paletizovaný. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

Klíčové vlastnosti

  • Certifikát kvality dle VDi 2055 – každoroční pravidelné dozorování zkušebnou FiW Mnichov od roku 2 000.
  • Zatřídění izolačního materiálu podle aGi Q 132: 10.07.01.20.07.
  • Deska Orstech 65 H je součástí protipožárního systému ORSTECH Protect pro ochranu vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 1366-1 s klasifikací EI 60 S (čtyřhranné potrubí typu A – působení požáru zvnějšku).
  • Vynikající zpracovatelnost – výrobek lze snadno řezat ostrým nožem.
  • Rychlá montáž.
  • AS kvalita – vhodné pro izolaci nerezových povrchů.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2) Balíků na paletě (ks) Množství na paletě (m2)
Tloušťka (mm)40 Rozměry (mm)1 000 × 500 Balení (m2)6 Balíků na paletě (ks)10 Množství na paletě (m2)60
Tloušťka (mm)50 Rozměry (mm)1 000 × 500 Balení (m2)5 Balíků na paletě (ks)10 Množství na paletě (m2)50
Tloušťka (mm)60 Rozměry (mm)1 000 × 500 Balení (m2)4 Balíků na paletě (ks)10 Množství na paletě (m2)40
Tloušťka (mm)80 Rozměry (mm)1 000 × 500 Balení (m2)3 Balíků na paletě (ks)10 Množství na paletě (m2)30
Tloušťka (mm)100 Rozměry (mm)1 000 × 500 Balení (m2)2,5 Balíků na paletě (ks)10 Množství na paletě (m2)25
Poznámka:

Deska může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT).
Bez omezení výrobního množství lze dodat desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 65 NT tl. 50 mm.
Desky Orstech 65 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Katalog Pasivní protipožární ochrana staveb II.
Technické listy
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Technical Data Sheet 2023 Orstech 65 / Orstech 65 H / Orstech 65 NT
Technický list 2023 Orstech 65 / Orstech 65 H / Orstech 65 NT
POV Archiv
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Archiv - Declaration of Performance 2019 Orstech 65 / Orstech 65 H / Orstech 65 NT
Archiv - Leistungserklärung 2019 Orstech 65 / Orstech 65 H / Orstech 65 NT
Archiv - Prohlášení o vlastnostech 2019 Orstech 65 / Orstech 65 H / Orstech 65 NT
Ostatní technické dokumenty
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Osvědčení o stálosti vlastností 2023 Technické izolace
VZT potrubí - dimenzační tabulky

Mohlo by vás zajímat