Tepelná izolace

Inovace v systému zateplení nad krokvemi Isover

Inovace a neustálé vylepšování stávajících výrobků či systémů jsou nedílnou součástí vývoje. Jednou z posledních inovací systému od společnosti Isover je i vylepšení systému zateplení nad krokvemi.

Střecha ilustrace

autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

 

Inovace roku 2012

Hlavní inovace jsou hned dvě:

Výrobek Isover X-Tram je nyní i ve variantě z polystyrenu pod názvem Isover Tram EPS

Byla zavedena možnost dalšího navýšení tloušťky tepelné izolace až do 380 mm

Díky inovaci a použití polystyrenového trámku Isover Tram EPS nejen že docílíte až o 20% lepších izolačních vlastností oproti standardnímu výrobku Isover Tram MW, ale navíc docílíte i výrazně nižší ceny, kde cena za celý systém je už v současnosti jednou
z nejnižších na trhu.


Navýšení možné tloušťky tepelné izolace v nadkrokevním systému Isover při použití stávajících vrutů pro upevnění systému dává zákazníkovi při prakticky minimálním navýšení nákladů lepší tepelné i akustické parametry celé konstrukce.

Výhody systému zateplení Isover X-Tram:

Mezi nejhlavnější patří:

Nižší cena oproti alternativním systémům

Otevřený podhled v interiéru oproti klasickému způsobu zateplení

Minimalizace tepelných mostů vlivem krokví

Snížení rizika poničení parobrzdy při montáži

Eliminace chyb v konstrukci

Možnosti kombinace způsobu zateplení nad krokvemi s dalšími způsoby

Vyšší obytný prostor v interiéru

Ověřená funkce více než 20 let

Systém odzkoušen v CSI

Úspora za SDK desky a rošty

Tvarová stálost

Nulový prořez u nároží a úžlabí (materiál lze využít na jiných částech)

Splnění normových požadavků (tloušťka 280 a 320 mm tohoto systému splňuje
i doporučenou hodnotu pro pasivní stavby)

Základem správného postupu je hned na začátku použít námi odzkoušené systémové řešení. Celý systém řešení zateplení se skládá z několika částí. Pro správnou funkci systému je nutno použít všechny části systému, které byly odzkoušeny. 

Detaily a další podpora

Systémů zateplení je na trhu celá řada, nicméně neméně důležitou částí je i podpora budoucím zákazníkům.

Společnost Isover nejen že nabízí zákazníkům výpočet kalkulace a potřebného množství tepelné izolace pro realizovanou střechu úplně zdarma, ale zároveň na webových stránkách nabízí celou řadu vyřešených detailů konstrukcí, nejen pro systém zateplení nad krokvemi.