U Protect Slab 4.0 Alu1

Tepelně izolační vlastnosti
Vynikající zpracovatelnost
Požární odolnost
Deska s černým hliníkovým polepem U Protect Slab 4.0 Alu1 je součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla.
Číst více
Skrýt

Charakteristika výrobku

Deska U Protect Slab 4.0 Alu1, s povrchovou úpravou polepem černou hliníkovou fólií, je vyrobena z kamenné vlny ULTIMATE.

Použití

Deska U Protect Slab 4.0 Alu1 je certifikovaná jako součást protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná potrubí dle normy ČSN EN 1366-1 (požární odolnost 30, 45, 60, 90 a 120 minut) a pro odvod tepla a kouře (ZOKT) dle normy ČSN EN 1366-8 (požární odolnost 60 minut). Detaily jsou uvedeny v systémovém technickém listu.

Desku je také možno použít i pro jiné aplikace, je vhodná zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Výrobek je komprimovatelný a není proto vhodný pro instalace v místech s mechanickým namáháním.

Přestože jsou vlákna izolace hydrofobizovaná, desku je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem (v exteriéru před povětrnostními vlivy) a případným mechanickým poškozením. Při kombinaci zatížení vysoké teploty a vibrací, výrobce doporučuje zvážit použití desky s vyšší objemovou hmotností (min. 110 kg/m3), případně rohože na drátěném pletivu.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 400 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází k jednorázovému odpaření pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.

Balení, transport, skladování

Výrobek se dodává jako paletizovaný. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

Klíčové vlastnosti

  • Desky U Protect Slab 4.0 Alu1 jsou součástí protipožárního systému ULTIMATE Protect pro ochranu vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 1366-1 s klasifikací až do EI 120 S (čtyřhranné potrubí typu A – působení požáru zvnějšku a potrubí typu B – působení požáru zevnitř i zvnějšku) a čtyřhranné potrubí pro odvod kouře a tepla podle normy ČSN EN 1366-8 s klasifikací E I 30 multi 1500 S a EI 60 multi 500 S.
  • Vynikající tepelněizolační vlastnosti.
  • Vynikající zpracovatelnost a rychlá montáž.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Desek v balíku
(ks)
Množství v balíku
(m2)
Balíků na paletě
(ks)
Množství na paletě
(m2)
Tloušťka
(mm)
30*
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
13
Množství v balíku
(m2)
9,36
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
112,32
Tloušťka
(mm)
40*
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
10
Množství v balíku
(m2)
7,2
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
86,4
Tloušťka
(mm)
50
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
8
Množství v balíku
(m2)
5,76
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
69,12
Tloušťka
(mm)
60
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
6
Množství v balíku
(m2)
4,32
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
51,84
Tloušťka
(mm)
80
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
5
Množství v balíku
(m2)
3,6
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
43,2
Tloušťka
(mm)
100*
Rozměry
(mm)
600 × 1 200
Desek v balíku
(ks)
4
Množství v balíku
(m2)
2,88
Balíků na paletě
(ks)
12
Množství na paletě
(m2)
34,56
Poznámka:

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Dokumenty

Vybrat vše
POV CZ
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech 2016 U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 / U Protect Slab 4.0 Alu1
Katalogy a prospekty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Katalog Pasivní protipožární ochrana staveb II.
Technické listy
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Technical Data Sheet 2024 U Protect Slab 4.0 Alu1
Technický list 2023 U Protect Slab 4.0 Alu1

Mohlo by vás zajímat