Jak aplikovat desky Isover Twinner u budov, kde jsou již nutné požární pásy či celý plášť nehořlavý?

Dle ČSN 73 0810 lze desky Twinner použít na stavby do výšky 22,5 m a nahradit tím kombinaci EPS a pásů z MW. U výšky nad 22,5 m již je nutné použít jen MW, např. výrobek Isover TF Profi.