Je lepší v příčce čedič či sklo a je možná vzájemná záměna?

Kamenná izolace je o trochu lepší v akustice, skelná vlna má o něco lepší tepelné vlastnosti. Značné rozdíly jsou mezi jednotlivými typy produktů.

Obecný fakt je ten, že záměna ve většině případů je možná, ale z hlediska požární odolnosti lze pouze skelnou izolaci nahradit čedičovou (kamennou), naopak nikoli.