Jaké jsou zásady provádění zateplovacího systému ETICS?

Rozhodujícím dokumentem je technologický postup montáže konkrétního zateplovacího systému, který má stanoven každý dodavatel systému (např. Weber, Baumit, atd.). Dodržení tohoto postupu je vázáno na poskytování záruk. Obecné zásady pro ETICS jsou také popsány v normě ČSN 73 2901, způsob kotvení pak v ČSN 73 2902. Podrobné informace lez nalézt také v dokumentu ETAG 004
a jeho aktualizacích.