Jaké jsou zásady kotvení zateplovacího systému ETICS s minerální vlnou?

Kontaktní materiály Isover TF Profi a Isover NF 333 se vždy lepí k fasádě pomocí cementového lepidla. Isover TF Profi se lepí na terče (buchty) a po obvodě rámečkem, Isover NF 333 pak celoplošně. Nutnost použití a případný počet hmoždinek udává výrobce systému, např. systém Weber či Baumit. Standardně se pohybují v počtu 6-8 ks/m2 s průměrem talířku min. 60 mm
u materiálu Isover TF Profi a s průměrem talířku min. 140 mm u výrobku Isover NF 333.