Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů.

Reflexní folie nemají, až na velmi specifické případy, významný vliv na snížení tepelných ztrát stavebních konstrukcí. Jejich použití je vhodné při dostatečné tloušťce kovové vrstvy jako parozábrana s vysokým difuzním odporem.