U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

Jelikož dle aktuálních legislativních požadavků vychází průměrně tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše na úrovni 300 mm a běžné krove mají výšku 140-180 mm, nebude izolace jen mezi krokvemi stačit.
Navíc krokve jsou tepelným mostem a i z toho důvodu je třeba aplikovat vždy vrstvu tepelné izolace i pod krokvemi.