Je možné zateplit fasádu izolací ve dvou vrstvách?

Ano, většina dodavatelů systémů (např. Weber) již toto řešení nabízí, má je certifikované a to především při rekonstrukcích, kde je nový izolant montován na již stávající zateplení. Také nová verze ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení) již na toto pamatuje.
Více naleznete na: Fasádní zateplovací systémy Isover