Tepelná izolace

Rekonstrukce bytu ve starším domě? Proč ne!

Majitel bytu v domě z roku 1960 chtěl snížit své náklady na bydlení,
a tak oslovil sousedy, aby se dohodli na společném projektu zateplení. Bohužel byl přehlasován většinou a společná rekonstrukce se nekonala. Rozhodl se pro rekonstrukci bytu pomocí promyšleného systému vnitřního zateplení. Nejedná se o typické řešení, které by mělo nahradit klasický osvědčený systém vnějšího zateplení fasády, ale pokud to nejde „klasicky“, může to jít „alternativně“. Podívejme se tedy jak to dělají jinde, v tomto případě se jedná o rekonstrukci bytu do pasivního standardu.

ISOVER_rekonstrukce_bytu_stary_dum-1200x800.jpg

Konstrukce domu

Tento vícepodlažní bytový dům se nachází ve Vídni, byl postaven v roce 1960 a má celkem 6 podlaží.

Byt, který byl rekonstruován, se nachází ve 4. patře a má rozlohu 70 m2. Konstrukce domu je obdobná jako běžná výstavba v ČR.

isover_rekonstrukce_bytu_stary_dum_zvenku

Systém vnitřního zateplení

Bohužel nelze pouze nalepit izolaci na stěny zevnitř, vše je nutné profesionálně propočítat. Pokud výpočty neuděláme, můžeme si paradoxně současný stav ještě zhoršit - začne kondenzovat voda na povrchu přilehlých konstrukcí, nebo se začnou objevovat plísňové fleky.

V tomto případě bylo použito 25 cm izolace Isover společně s „chytrou“ parobrzdou Isover Vario® KM Duplex UV. Použití vnitřní folie je nutnost, zamezí pronikání vzdušné vlhkosti do konstrukce a tam její následné kondenzaci. Všechny spoje a napojení folie na ostatní konstrukce musí být samozřejmě těsné.

Pokud se ale přesto někde vyskytne netěsný spoj, kterým do konstrukce může vlhkost pronikat, folie Vario® takovou vlhkost dokáže během letních měsíců pustit zpět do interiéru – což obyčejné folie nedělají. Chytrá folie se „otevře“ a tím drží izolaci stále v suchu, aby fungovala na 100%.

isover_rekonstrukce_bytu_stary_dum_zatepleni

Izolační materiál

V tomto případě se výpočtem zjistilo, že přilehlou betonovou stěnou bude docházet
k velkým tepelným ztrátám - teplo si vždycky najde cestu ven. V kritických místech, kde byly předpokládány tepelné mosty, byla použita izolace o tloušťce od 25 do 35 cm, například na stěně s oknem byla použita největší tloušťka izolace, a to 35 cm, na stěny s vedlejším bytem stačila izolace o tloušťce 10 cm. Na podlahu pak byl použitý materiál Isover TDPT
o tloušťce 25 mm pro utlumení kročejového hluku.

isover_rekonstrukce_bytu_stary_dum_1

Okna

Důležitou součástí rekonstrukce byla samozřejmě okna. Majitel bytu se odhodlal
k netradičnímu postupu. Ponechal stávající zdvojená okna a přidal k nim ještě nové okno
s izolačním trojsklem.

Toto konkrétní řešení bylo také podrobeno počítačové simulaci ve 2D teplotním poli, kde se ověřila jeho funkčnost.

Byt je situován u rušné silnice, takže toto řešení plní navíc i funkci nadstandardní akustické ochrany.

isover_rekonstrukce_bytu_stary_dum_zatepleni_kolem_oken

Strop

Rekonstrukcí prošel i strop bytu, kde bylo použito 30 cm minerální vlny Isover, kterou zakrývá sádrokarton Rigips.

isover_rekonstrukce_bytu_stary_dum_podhled

Větrací systém

Větrání je zabezpečeno prostřednictvím ventilační jednotky, která nabízí dokonalou rekuperaci vzduchu systémem vzduch-vzduch a ohřev teplé vody systémem vzduch-voda. Spolu s jednotkou byly použity i speciální ručně vyrobené tlumiče zvuku Isover Climaver®, které pohlcují nízké frekvence hluku vznikající ve větracím systému.

Shrnutí

Jedná se vskutku o ojedinělý projekt, který nemá ve světě obdoby.

V bytě byl po těchto úpravách proveden blower-door test
s výslednou hodnotou n50 = 0,57 h-1 a byt má sníženou spotřebu energie téměř o 90 %, ze 126 kWh/m2 na 13,9 kWh/m2, čímž byla splněna podmínka pasivního standardu.

Toto řešení ale není určené k masovému užití.

Rekonstruovat jde ve většině případů jednodušší cestou (např. systémem vnější izolace).