Jakou izolaci použít na provětrávanou fasádu a jakým způsobem ji ukotvit? Lze použít i EPS typu GreyWall?

Obecně platí, že měkčí typy výrobků (Isover Uni) je nutné klást mezi vodorovné rošty, u pevnějších typů (Isover Fassil či Isover Topsil) stačí kotvit talířovými hmoždinkami s průměrem talířku 90 mm v počtu cac 4 ks/m2.

V případě, že jsou splněny požární požadavky dle ČSN 73 0810, především s ohledem na výšku stavby, lze i do větrané fasády použít výrobek Isover EPS GreyWall Plus či jiný typ EPS. Vhodné typy výrobků dle typu větraných fasád máme podrobně rozepsané v našem katalogu (Fasádní zateplovací systémy) kde je vše podrobně vysvětlené včetně kotvení.