Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

U klasického zateplení doporučujeme mezi krokve aplikovat výrobek Isover Unirol Profi a pod krokve výrobek Isover Uni. Celková tloušťka tepelné izolace by ve střeše měla být na úrovni
300 mm či vyšší.