Kdy aplikovat perforovaný podhled pod izolaci?

V případě, že u konstrukce neřešíme pouze vzduchovou neprůzvučnost, ale zajímáme se především o pohltivost zvuku (nechceme mít v konstrukci odrazy zvuku – např. navrhujeme z hlediska akustiky kino, divadlo, velké sály či velkoprostorové kanceláře atd.) je nutné zvýšit plochu pohltivého podhledu na maximum a toho lze dosáhnout právě děrovanými podhledy Rigips v kombinaci
s minerální izolací Isover.