Je vhodné pokládat spádové klíny EPS na ne zcela rovný povrch?

Pokládka spádových klínů na ne zcela rovný povrch se neliší od postupu u jiných izolačních desek. Obecně tedy záleží na velikosti nerovnosti. Jako vyrovnávací vrstvy se používají různé typy suchých násypů, popř. vyrovnávky jiným materiálem (např. přířezy asfaltových pásů apod.).