Co způsobuje zápach, který se objevuje při provozu akumulačních kamen v prvních týdnech po spuštění? Je tento zápach zdravotně nezávadný?

Soudržnost jednotlivých vláken u izolačních výrobků (desek, rohoží, pouzder, atd.) zajišťuje přítomnost malého množství organických pojiv. U minerální vlny může v oblastech, kde je teplota vyšší než 150 °C začít docházet k částečnému odpařování pojiva. K významnějším změnám struktury organických pojiv potom dochází při teplotách okolo 220 °C. Avšak ani tyto změny pojiva, jako pomocné složky izolace, nemají vliv na tepelněizolační vlastnosti, pouze se sníží soudržnost materiálu.

KONSTRUKCE A MATERIÁL

Je-li správně provedena podkonstrukce a je použit materiál s vysokou objemovou hmotností, nemusí dojít k nebezpečí sesunutí izolace. Je-li však navržena příliš malá tloušťka izolace, případně je použit nevhodný typ výrobku na danou aplikaci (většinou s příliš nízkou objemovou hmotností
na příliš vysokých povrchových teplotách), může dojít k odpaření pojiva v celé tloušťce izolace
a riziku následného sesunutí.

V části izolace, kde je teplota nižší než 150 °C nedochází k žádnému vypařování pojiva. Pojivem je neutrální vodný roztok organické pryskyřice, který nemá škodlivý vliv na zdraví.
 
Po zabudování izolace je proto nutné kamna natopit na maximální výkon a nechat několik dní běžet naplno, aby odpařující se pojivo při následném užívání kamen neobtěžovalo zápachem. Akumulační kamna nesmí být zakryta plechovým opláštěním, jinak by hrozilo riziko zpětné kondenzace odpařovaného pojiva na vnitřní straně plechu!
 
Standardně se pro akumulační kamna používá materiál s vysokou objemovou hmotností a nižším obsahem pojiva – ideálně deska Isover Fireprotect 150.