Jak řešit podlahu z hlediska akustiky?

U podlah se většinou nejvíce řeší tzv. kročejová neprůzvučnost a to za pomoci tvrdé, ale zároveň pružné minerální izolace či elastifikovaného polystyrenu ve formě lehké či těžké plovoucí podlahy.