Tepelná izolace
Vlhkost
Vzduchotěsnost

Realizace dřevostavby - vnější konstrukce

Znáte materiálové možnosti dřevostaveb? A víte, že i na dřevostavbu lze umístit vegetační střechu?

isover-vnejsi-konstrukce-drevostavba-1200x800.jpg

Založení

Dřevostavby se mohou zakládat jak na pasech, tak i moderněji na desce. Založení na desce má nespornou výhodu v eliminaci tepelných mostů. Realizaci je nutné připravovat vzhledem k hydrogeologickým poměrům základové spáry. Spočívá v aplikaci desek XPS (např. Styrodur nebo Synthos) na zhutněný podsyp základové spáry.

Desky jsou následně zakryty separační fólií, na kterou se vyváže výztuž desky a zalije se betonovou směsí. Hydroizolace se řeší buďto asfaltovými pásy nebo úpravou betonové směsi – tzv. bílá vana.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Založení na Crawl Space

Vzhledem k tomu, že dřevostavby mají nižší hmotnost, lze jejich založení provést i na menších patkách metodou Crawl Space. Pod dřevěným podlahovým roštem se nechá instalační vzduchová mezera, do které je možné v případě revize potrubí i vlézt (odtud název Crawl Space).

Výhodou této metody je výrazně nižší spotřeba betonu, a odpadá nutnost řešit izolaci proti zemní vlhkosti i proti radonu. Crawl Space je vhodný zejména pro difúzně otevřené dřevostavby.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Soklová část

Podceňovaná část dřevostaveb, která je pro životnost zásadní. Základním konstrukčním požadavkem je, aby hrana základové desky byla minimálně 300 mm nad okolním terénem. Dalším požadavkem je eliminace tepelného mostu, který vzniká zakládacími prahy. Elegantně zde lze využít soklové desky Isover EPS Sokl 3000, které překryjí tepelný most, zateplí základové konstrukce a lze k nim dotáhnut zateplení stěny.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Roubené konstrukce

Konstrukce z hraněného či nehraněného masivního řeziva můžeme použít i v 21. století, avšak s drobnými úpravami. Prostá roubená stěna, v běžných tloušťkách, nedosahuje dnešních požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Řešení přinášejí zateplovací systémy, které potlačují exteriérové vyznění roubenky, nebo sendvičové konstrukce. Na trhu se můžeme potkat s několika typy řešení.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Fasáda dřevostavby

Finální povrch fasády dotváří exteriérové působení dřevostavby v jednu finální kompozici. Obecně lze konstatovat, že od interiéru by měly klesat difúzní odpory vrstev. K fasádě můžeme přistoupit buďto kontaktním zateplovacím systémem s omítkovým finálním povrchem, nebo zateplením s provětrávanou mezerou a jako finální vrstvu mít různé druhy obkladu.

 

Příjemným obkladem může být obklad ze dřeva, například modřínu.

 

Nicméně nesmíme zapomínat minimálně na konstrukční ochranu obkladu nebo omítky.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Dodatečné zateplení dřevostavby

Stejně jako u standardních staveb je občas nutné stavbu dodatečně zateplit. U dřevostaveb, stejně jako i u ostatních druhů zateplení, je nutné podrobit skladby tepelně-vlhkostnímu posouzení jak stávající, tak i nově navrhované skladby.

 

Obecně u dřevostaveb je vhodnější pro dodatečné zateplení čedičová nebo skelná vlna.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Nadkrokevní zateplení dřevostavby

Speciální pozici v zateplení střechy má nadkrokevní izolace. Uchylujeme se k ní především, pokud chceme vnímat krov v interiéru. Nespornou výhodou je, že se jedná o konstrukci takřka bez tepelných mostů. Společnost Isover vyvinula nadkrokevní systém Isover X-Tram s maximálním důrazem na eliminaci tepelných mostů.

 

Systém je postaven na kombinaci minerální vlny a trámků z EPS nebo čedičové vlny.

 

Hlavní zatížení následně přenáší dvouzávitové vruty Isover Twin UD.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Střešní plášť

Krytinu na dřevostavbu můžeme vybírat z nepřeberné palety nabídek. Rozmach zažívají vegetační střechy, jak na plochých střechách, tak i na střechách šikmých. A to i zásluhou hydrofilních desek Isover Flora a Isover Intense, které tvoří částečnou náhradu substrátu, díky čemuž střechu nejen odlehčují, ale přispívají též k izolování střechy.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover