Tepelná izolace

Zateplení vnitřních prostor

Po úspěšném zateplení fasády a střechy bytového domu přicházejí
na řadu další opatření, které zlepší komfort bydlení, bezpečnost, nebo sníží provozní náklady domu či bytu. Dnes se zaměříme na zateplení vnitřních prostorů.

isover-izolace-vnitnich-prostor-1200x800.jpg

Často opomíjenou částí domu jsou nezateplené vnitřní společné prostory, kde dochází k tepelným únikům do studených sklepů a do vstupních prostor. Díky absenci tepelné izolace bývá vstupní technické podlaží vytápěno z tepelných ztrát bytů, které těsně přiléhají k těmto prostorám. Není přeci nutné vytápět jedno celé podlaží navíc. Vhodných řešení je hned několik.

Standardní tloušťka zateplení

Z pohledu tepelně izolačního je vhodné izolaci stropu dimenzovat tak, aby korespondovala s již hotovým zateplením, pokud je navrženo a provedeno dle současné legislativy (ne tedy zateplení
5 cm).

Energetický standard podporovaný v rámci dotačních titulů Nová zelená úsporám klasifikoval tyto konstrukce do kategorie „doporučených hodnot" zateplení podle platných norem ČSN 73 0540. Alespoň tento standard bychom měli dále držet i v návrhu izolace vnitřních stropů.

Jinými slovy, pokud tedy máme fasádu izolovanou cca 14 cm bílého polystyrenu, na stropy nevytápěných sklepů bychom měli použít cca 10 cm tlusté desky tepelné izolace, abychom měli zateplení „vyvážené". Tloušťka samozřejmě bude záležet na typu izolace, kterou si vybereme. 

Např. u grafitových polystyrenů můžeme jít na tloušťky menší. Výběr izolačního materiálu je ale značně limitován požárními normami.

Normy

V rámci neustálého vývoje a upřesňování požárních norem a jejich výkladů, je zde aktuálně platná změna požární normy ČSN 73 0810 Z1 z roku 2016. Tam se lze dočíst přesných mantinelů, kde je možné použít systémy s EPS a kde už je nutné použít materiály nejvyšší požární třídy reakce na oheň A1 či A2. Prostory, kde nejsou běžně osoby, tzn. sklepy jednotlivých bytů, nebo kde je požární nahodilé zatížení ρn≤10,0 kg.m2 aniž by šlo o horizontální či vertikální únikovou cestu jakéhokoliv typu, tam je možné použít standardní zateplovací systém s EPS. Ve všech ostatních případech je nutné použít izolace z minerálních vláken.

Požární norma dále hovoří o dodatečném zvyšování požární odolnosti izolovaných stropů, kde byla v minulosti aplikována izolace z pěnových polystyrenů. Doporučeny jsou požární vrstvy o tloušťce nejméně 15 mm pomocí omítek, nebo desek třídy reakce na oheň A1 nebo A2, přičemž tyto krycí vrstvy musí být zakotveny do stropních konstrukcí. V současné době už jsou zpracovány a certifikovány systémy izolace na izolace, takže toto už není technický problém.

Na strop lze samozřejmě aplikovat klasický zateplovací systém z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken, tvořený izolantem, tenkovrstvou omítkou a mechanickým kotvením. Uvědomme si ale, že pokud máme izolaci uvnitř objektu (na stropě či stěnách), odpadá zde již nutnost ochrany před deštěm a sněhem. Mechanické upevnění systému zde již také nehraje takovou roli jako
v případě umístění izolace na vnější stěně namáhané větrem.

Systémové řešení

Zjednodušenou alternativou klasických ETICS systémů je celoplošné lepení na stropní konstrukce bez dodatečného kotvení. Ze statického hlediska zde odpadá sání větru, zůstává pouze tíha vlastní izolace. Pro splnění požadavků požárních norem je vhodné (a někdy nutné) použít izolace
z minerálních vláken. Pro celoplošné lepení se hodí desky s minerálními vlákny s kolmou orientací.

 

Ve vnitřních prostorech není nutné chránit izolaci proti klimatickým jevům, je tedy možné desky z minerálních vláken pouze natírat či stříkat barvou, nebo je případně nechat bez povrchové úpravy.

Abychom dosáhli efektu bosáže, je možné použít i desky se sraženými hranami. Na očištěný povrch se celoplošně lepí izolační desky flexibilními cementovými lepidly. Po standardní době vytvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) pak následuje odsátí prachu z povrchu desek a jejich penetrace pomocí vhodného podkladního nátěru. Na takto připravené desky už je možné stříkat fasádní barvu, osvědčené jsou barvy akrylátové (kvůli přilnavosti). Toto řešení je v pořádku z tepelného i požárního hlediska, je zajímavé i vizuálně, a navíc je o dost levnější než plnohodnotný systém ETICS. Nedávnou novinkou je pak aplikace již předem nastříkaných desek Isover TOP V Final. Takže, pokud již nemáme další vyšší estetické nároky, odpadá následný nástřik na stavbě. 

Pokud potřebujeme vyřešit i akustickou ochranu bytů nad vstupním prostorem a chodbou, je vhodnější použít klasický systém minerální izolace do sádrokartonového roštu. Minerální izolace budou fungovat jak ze skelných, tak i z čedičových vláken.

Zateplení šetrné k životnímu prostředí

V případě, že dbáme na to, aby naše řešení bylo zároveň šetrné k životnímu prostředí, jsou zde již zpracovány první environmentální hodnocení výrobků. Hodnotí se komplexní energetická potřeba na výrobu, včetně šedé energie, znečištění ovzduší a vody během vlastní výroby a následné distribuci, dále potom množství veškerého odpadu a jeho potenciálu na recyklaci.

Proces výroby tepelné izolace je mnohdy složitý, energie ušetřená během celého životního cyklu izolace (počítáno na 50 let) je však mnohonásobně vyšší, než energie potřebná na výrobu. U fasádních izolací z minerálních vláken s kolmými vlákny je tento poměr cca 130x. Pokud se tepelná energie ušetří, není třeba ji vyrobit a tím se dále snižuje dopad na životní prostředí, emise, odpady apod.

Závěr

Jak je zde vidět, účinné řešení, které bude vyhovovat všem požadavkům normy a zároveň bude cenově přijatelné, existuje. Ke klasickým zateplovacím materiálům z pěnového polystyrenu
a minerální vlny můžeme v případě vnitřní izolace počítat i výše prezentované desky se sraženými hranami.

Naše společnost nabízí vhodné produkty pod označením Isover TOP V nebo Isover TOP V Final

domecek Potřebujete poradit?

Kontaktujte naše techniky.

podpora@saint-gobain.com

+420 226 292 221

 

Zaslat dotaz