Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 67

Jaké maximální teplotě Isover EPS Sokl 3000 odolá?

Dlouhodobá teplotní odolnost desek Isover EPS Sokl 3000 je 80 °C.

Zobrazit více

Jaký problém může způsobit záměna XPS za EPS 70 F u suterénní stěny ve styku se zeminou?

Tato záměna povede postupně k významnému nasáknutí EPS a sníží tepelně-izolační vlastnosti EPS o desítky procent, tj. izolace bude mít výrazně nižší...

Zobrazit více

Čím se výrobky vhodné pro zateplení soklu připevňují?

Výrobky se v podsklepené části pouze lepí a jsou přitlačeny tlakem zeminy, v soklové části nad zemí se pak kotví standardně jako EPS (hmoždinkami nad úrovní odstřikující vody a lepením).

Zobrazit více

Jaké jsou požadavky na zásyp u perimetrických desek?

Zde nejsou žádné speciální požadavky. Zásypy je třeba hutnit takovým způsobem, aby nedošlo k...

Zobrazit více

V jakém rozměru vyrábíte produkt Isover EPS Sokl 3000?

Isover EPS Sokl 3000 vyrábíme v rozměrech 1 250x600 mm a tloušťky 30-300 mm.

Zobrazit více

Jaká izolace je nejvhodnější do spodní stavby?

Do spodní stavby je nejvhodnější izolace Isover EPS Sokl 3000 u nadzemní části a podzemní do tří metrů hloubky. V případě aplikace jen pod zemí...

Zobrazit více

Do jaké maximální hloubky lze použít Isover EPS Sokl 3000?

U výrobku Isover EPS Sokl 3000 je maximální hloubka použití 3 m. Tento parametr je také zmíněn v technickém listě výrobku.

Zobrazit více

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů. Reflexní folie nemají...

Zobrazit více

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, v tloušťce 30 mm tepelný odpor...

Zobrazit více

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u...

Zobrazit více

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Zobrazit více

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), sáláním (radiací). Tyto tři způsoby šíření tepla se...

Zobrazit více

Čím zateplit komín?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333...

Zobrazit více

Lze umístit izolaci z minerální vlny, která má jednostranný hliníkový polep, na sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky?

U potrubí, u kterého je povrchová teplota nižší, než je teplota rosného bodu okolního vzduchu, může nastat riziko kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu. Vlhkost se přenáší...

Zobrazit více

Jakou navrhnout tloušťku izolace pro zabránění zamrznutí potrubí?

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod 0 °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však...

Zobrazit více

Jakou tloušťku izolace mám použít pro zateplení komínu?

Tloušťka izolační vrstvy musí být taková, aby v komínovém průduchu se suchým provozem nedocházelo ke kondenzaci spalin a aby u komínů s mokrým provozem...

Zobrazit více

Narazil jsem na problém s dostupností technických izolací v běžných stavebninách. Kde se dají izolace pro TZB aplikace pořídit?

Technické izolace nejsnadněji zakoupíte ve specializovaných odborných velkoobchodech Darte, Izomat...

Zobrazit více

Je nutné/vhodné mezi desky SDK a minerální izolaci umístit parotěsnou fólii do stěn koupelny, kuchyně a stropních podhledů?

V případě že na druhé straně, kde je konstrukce aplikovaná může být po delší dobu nízká teplota (exteriér, nevytápěný prostor), tak je použití...

Zobrazit více

Kdy aplikovat perforovaný podhled pod izolaci?

V případě, že u konstrukce neřešíme pouze vzduchovou neprůzvučnost, ale zajímáme se především o pohltivost zvuku, je nutné...

Zobrazit více

Je lepší v příčce čedič či sklo a je možná vzájemná záměna?

Kamenná izolace je o trochu lepší v akustice, skelná vlna má o něco lepší tepelné vlastnosti. Značné rozdíly jsou mezi jednotlivými typy produktů...

Zobrazit více

Jaká je vhodná minerální vlna do protihlukové stěny či předstěny?

V případě protihlukových stěn se nejlepších výsledků dosahuje s výrobkem Isover Fassil.
Alternativně lze použít i...

Zobrazit více

Jakou izolaci použít při stavbě vnitřní vestavěné sauny?

V případě saun doporučujeme výrobek Isover Aku či Isover Uni. Oba výrobky jsou stabilní až do teplot 200 °C. Alternativně lze ...

Zobrazit více

Jak zespodu alespoň částečně odhlučnit strop?

V případě vzduchové neprůzvučnosti (snížení hlasitosti mluvení, hudby atd. od pokojů nad stropem) toho lze velmi účinně dosáhnout sádrokartonovým podhledem s...

Zobrazit více

Jaká je vhodná izolace do sádrokartonového podhledu?

Obecně se dá říci, že u podhledů hraje roli především výsledná tloušťka izolace. Velmi dobrých výsledků se dosahuje s...

Zobrazit více

Jaký je nejvhodnější výrobek pro zateplení trámového stropu?

V případě trámových stropů doporučujeme výrobky Isover Orsik či Isover Domo Plus. Před aplikací izolace je vhodné do kapes mezi trámy i okolo nich aplikovat...

Zobrazit více

Je lepší do podlah použít polystyren nebo minerální vatu?

Z akustického hlediska mají oba materiály své přednosti, nicméně u lehkých plovoucích podlah se používá především minerální izolace (Isover T-P), u těžkých plovoucích podlah je častější použití...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi lehkou a těžkou plovoucí podlahou?

Lehká plovoucí podlaha je nejčastěji složena z desek, například sádrovláknitých Rigidur či sádrokartonových Rigistabil, případně OSB a jedná se o suchou montáž. Pod deskami se nachází pevné a přesně broušené desky...

Zobrazit více

Jak řešit protipožární příčku - odolnost, funkce (sklo a čedič)?

Soudržnost jednotlivých vláken izolačních desek zajišťuje přítomnost malého množství organických pojiv. U vláknitých materiálů může v oblastech, kde je teplota vyšší než 150 °C začít docházet k částečnému odpařování pojiva...

Zobrazit více

Jaká je vhodná izolace do sádrokartonové příčky?

Obecně se dá říci, že nejlepších výsledků se dosahuje s výrobkem Isover Aku.
Mírně horší alternativou je pak Isover Piano. Samozřejmě obecně platí, že...

Zobrazit více

Sháním materiál, který má bod tání vyšší než 1 000 °C. Vyrábíte takový izolační materiál?

Je všeobecně známo, že u výrobků z kamenné vlny je bod tání vyšší než 1 000 °C, obvykle v rozmezí 1 200 – 1 400 °C. Ale nejedná se o klasický bod tání, jak jej známe u jiných látek...

Zobrazit více