1 min

Má projekt a nově navržená zástavba respektovat také územní plán města Varšavy?

Studentské projekty musí být v souladu se zadáním soutěže. Územní plán města Varšavy není nutné zohledňovat v návrhu.