1 min

Jaké požadavky je nutné dodržet při návrhu počtu parkovacích stání v lokalitě?

Výpočet počtu parkovacích stání není požadován dle konkrétní normy nebo vzorce. Parkování by mělo být řešeno převážně pod úrovní terénu, zadání připouští dvě podzemní podlaží. V národním kole postupujte při návrh počtu parkovacích míst pro jednotlivé funkce/provozy dle českých normových požadavků.