1 min

Jak striktně je nutné dodržet hranice zón A a B?

A jak přistoupit k návrhu v místech, kde se obě zóny překrývají? Zóny A a B jsou v situaci nakresleny pouze orientačně a jejich hranice není nutné striktně dodržovat. Volnější zadání umožňuje rozvíjet větší kreativitu studentů.