2 min

ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

ISOVER je členem České rady pro šetrné budovy (Czech Green BuIlding Council).

Česká rada pro šetrné budovy

Mise rady - Czech Green Building Council

Rada integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl.

Rada podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.

Konkrétně tak činí skrze vzdělávání profesionálů a veřejnosti, skrze inspiraci zákonodárců a státní správy, skrze akcentování transparentnosti a podporou obchodních příležitostí pro firmy, které nabízí šetrná stavební řešení.

 

VIZE: Šetrné budovy se stanou v České republice standardem.

Struktura

Rada je neziskovou organizací. Jejím nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí představenstvo asociace. Představenstvo asociace vybírá ředitele, který formuje profesionální výkonný tým.

Členové se zapojují do činnosti asociace zvláště skrze pracovní skupiny, které řeší konkrétní témata a problémy z oboru šetrných budov v souladu s vizí a misí asociace.

Rada usiluje o dobré jméno mezi asociacemi. Její struktura řízení a rozhodování je transparentní. Rada přijala etický kodex.

Aktivity

Pro naplnění své vize podniká Rada řadu aktivit. K nim patří například Green Building Club, pravidelné měsíční setkávání a diskuse oborových profesionálů.
K významným akcím asociace patří také konference Šetrné budovy, největší oborová akce v ČR, která se koná jednou ročně.

 

Rada dále vyvíjí vzdělávací program AKADEMIE CZGBC, který by měl nabídnout systematické vzdělávání profesionálů i veřejnosti v oblasti šetrného stavebnictví. Předpokládaný začátek programu je stanoven na podzim 2012.

 

Rada se zapojuje do činnosti Světové rady pro šetrné budovy (World Green Building Council) a aktivně spolupracuje v síti evropských rad pro šetrné budovy (European GBC Network).

Kromě zmíněných aktivit pořádá Rada v průběhu roku řadu dalších akcí.