Akustika

Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

Z pohledu stavebních konstrukcí je důležitá odolnost konstrukce vůči zvukům šířících se ze vzduchu- lidská řeč, televize, apod. (vzduchová neprůzvučnost). Druhým důležitým parametrem je kročejová neprůzvučnost, která určuje odolnost konstrukce odolávat zvukům vznikajících mechanickými rázy- chůze, klepání, pád předmětů apod.