Diabas

Diabas je bazická výlevná prvohorní vyvřelina. Vedle čediče je to hlavní surovina při výrobě kamenné minerální vlny.