Energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy je u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb či rekonstrukcí je to vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy.