Výsledná spotřeba energie

Tento ukazatel určuje vypočítané množství energie potřebné v průměrných klimatických podmínkách na vytápění a ohřev TUV (teplé užitkové vody). Zahrnuje také ztráty energie způsobené rozvody tepla a TUV díky instalacím. Vyjma kvalitního zateplení a spotřeby TUV tento ukazatel je závislý i na místních klimatických podmínkách a zvycích obyvatel v dané lokalitě.