Hydroakumulační vrstva zelených střech

Hydroakumulační vrstva je vrstva zachycující část srážkové vody - ta může být potřebná pro růst rostlin v souvrství vegetačních (zelených) střech.