Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Zelená střecha je krásná i užitečná

Zelené střechy se v posledních letech oslavují jako atraktivní prvek moderní architektury. Jedná se o mnoha lety osvědčený způsob, jak zkvalitnit nejen mikroklima, ve kterém žijeme, ale i širší okolí.

vegetacni-strecha.isover

Zelenou střechu si můžete pořídit, ať už stavíte nový dům či ho rekonstruujete, uprostřed města,
na jeho periferii či na venkově. Dnešní zelené či vegetační střechy k oněm praktickým výhodám samozřejmě nabízejí i další atributy důležité nebo lákavé pro dnešní uživatele – třeba záhon
s bylinkami, místo pro grilování či jezírko.

7 důvodů, proč říct zelené střeše ano

Vyrovnává teplotní extrémy ekologickým způsobem jako například tím, že její porost eliminuje výhřev materiálů staveb. 

Pohlcuje zvuky - vzduchovou neprůzvučnost dokáže zeleň zlepšit až o 6 dB a platí to obousměrně, zeleň tlumí zvuky zvenku i ty směřující zevnitř ven.

Tvoří kyslík a redukuje znečištění – zeleň dokáže škodlivé plyny
a prach ve vzduchu díky fotosyntéze výrazně redukovat. Kvalitu vzduchu pak zeleň pozitivně ovlivňuje i díky schopnosti zvyšovat jeho vlhkost.

Dobře hospodaří s vodou – zeleň je schopná pohltit velké množství vody a částečně ji i spotřebovat. Zbylou vodu lze použít na úklid, zalévání či splachování toalet.

Prodloužení životnosti střechy – vegetace chrání izolaci střechy před klimatickými vlivy.

Poskytuje voňavý úkryt, barevný relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu.

Můžete na ni čerpat dotaci, například díky programu Nová zelená úsporám.

isover-vegetacni-strecha-podelna-1200x800.jpg

Zelené střechy a desky Isover

Realizace vegetační střechy není náročná, Isover navíc nabízí moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu.

Desky Isover Flora nebo Isover Intense se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce.

Mezi oblíbené varianty zelených střech patří v poslední době střešní zahrada, jezírko a grill střecha Isover.

Střešní zahrada Isover

Je náročnější a nákladnější než úsporná střecha či louka, zato ale s téměř neomezeným výběrem rostlin uzpůsobeným středoevropskému klimatickému pásmu – můžete zde mít borovici, vrbu, růže, muchovník, kosatce a další trávy a dřeviny. Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm a není výjimkou tloušťka 1000 mm.

Zde se už substrát zcela nahrazuje hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti – Isover Intense. Tato střecha má též obrovskou hydroakumulační schopnost.

isover-stresni-zahrada

Střešní jezírko Isover

Střešní jezírko nebývá tak náročné a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Své místo si v něm najdou vodní rostliny, které zakoření i v malém množství vodního substrátu
a hydrofilní vaty.

Není zde třeba využívat speciálnějších hydrofilních vat, Isover Intense i Flora splní funkci vodního dna na jedničku.

isover-stresni-jezirko-vegetacni-strecha

Grill střecha Isover

Terasa s grilem uprostřed rozkvetlé střešní zahrady zní skvěle. A není to nemožné – relaxační a společenskou zónu si můžete vytvořit díky spojení intenzivní střešní zahrady
a terasy. Tato střecha by měla být plně pochozí a tomu odpovídá i výběr rostlin.

V provozní části je to většinou trávník, na okrajích potom vyšší rostliny a keře. Stromy je možné sázet do betonových truhlíků a ty umístit v prostoru střešní terasy. Grill střecha se realizuje většinou u novostaveb, lze ji však vytvořit i u rekonstrukcí.

isover-gril-na-strese

Podrobné informace najdete v publikaci Vegetační střechy Isover, která je k dispozici ke stažení.

STÁHNOUT