Ekvivalentní difuzní tloušťka

Hodnota sd je součinem tloušťky materiálu a jeho difúzním odporem. Čím je tato hodnota vyšší tím je složitější aby vodní pára tímto materiálem procházela. Ne vždy ale vyšší číslo značí kvalitnější parotěsnou vrstvu, výjimkami jsou například parobrzdy VARIO KM a VARIO KM Duplex UV, které mají hodnotu sd proměnnou v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, což dovoluje tuto hodnotu měnit až 25x. Díky této vlastnosti tyto ,,chytré parobrzdy" regulují vlhkost v konstrukci a zabraňují jejímu případnému poškození dřevěných částí konstrukcí (minimalizují riziko vzniku plísní, dřevokazných hub atd.