Foukaná izolace

Foukaná izolace je to druh minerální či jiné izolace obsahující sypké malé částice, které se aplikují do jednotlivých konstrukcí pomocí foukání. Nedosahují tak dobrých parametrů jako deskové materiály, jsou ale výhodné tam, kde nelze aplikovat klasický formát izolace (štěrbiny, stropy, atd.)