Tepelná izolace
2 min

ZMĚNY VE ZNAČENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

Na základě doporučení Sdružení EPS ČR bylo rozhodnuto o ukončení používání doplňkového značení S u typů EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S.

Změny ve značení pěnového polystyrenu ISOVER EPS

Ukončení výroby nestabilizovaných typů EPS

K 31.5 2015 byla ukončena výroba tzv. základních (nestabilizovaných) typů EPS pod označením EPS 70Z a EPS 100Z s tím, že pro dotčené aplikace jsou nyní dodávány pouze stabilizované výrobky EPS 70S a EPS 100S.

Na základě doporučení Sdružení EPS ČR ohledně zachování jednotného značení nejpoužívanějších typů EPS bylo rozhodnuto o postupném ukončení používání doplňkového značení S u typů EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S a EPS 200S, protože se v nabídce již nevyskytují jiné výrobky než stabilizované a tudíž nehrozí záměna materiálů.

Nové označení EPS

Nově budou tyto bílé EPS materiály označovány:

ISOVER EPS 70

ISOVER EPS 100

ISOVER EPS 150

ISOVER EPS 200

 

Doplňkové značení F zůstane zachováno pro fasádní materiály (ISOVER EPS 70F, ISOVER EPS 100F), protože tyto stabilizované izolanty mají deklarované ještě další vlastnosti (pevnost v tahu,...), a dále mají zpřísněné další vybrané parametry (tolerance rozměrů, průhybu apod.).

Zachovány zůstanou i další zavedené firemní značky izolantů, zejména šedé desky se zvýšeným izolačním účinkem, perimetrické desky, elastifikované desky pro akustiku apod:

V sortimentu zůstávají i další speciální výrobky z EPS, např. perforované fasádní desky s nízkým faktorem difuzního odporu atd.

Ke změně označování bude docházet postupně ve všech případech používání tj. v obchodním styku, firemní odborné literatuře, webových portálech apod. v průběhu prvního pololetí 2016.