3 min

TISKOVÁ ZPRÁVA - NEZBYTNÁ OPATŘENÍ SKUPINY SAINT-GOBAIN V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU COVID-19

Aktivity Skupiny Saint-Gobain byly ovlivněny v zemích zasažených koronavirem, situace se v jednotlivých zemích výrazně liší.

Od okamžiku krize, která vypukla v Číně, přijala Skupina nezbytná opatření k zajištění zdraví svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů. Spolupracuje s úřady v každé zemi, kde podniká.
 

Pokud jde o obchodní činnost, Saint-Gobain se rychle přizpůsobuje vývoji poptávky a usiluje o kontinuitu provozu v závislosti na zdravotní situaci a na vládních rozhodnutích v každé zemi, přičemž snižuje své náklady (snížení počtu týmů, částečná nezaměstnanost nebo zastavení výroby) a upřednostňuje zdraví zaměstnanců, zákazníků a partnerů:

V našich prodejnách, které slouží více profesionálům než široké veřejnosti, Skupina v posledních několika dnech upravila nabídku služeb zákazníkům.

Zavedla nová pravidla a postupy pokud jde o přijímání objednávek a zajištění dopravy prostřednictvím online a telefonických kontaktů; díky tomu, zejména některé prodejní sítě ve Francii, které byly na několik dní uzavřeny, postupně opět zahájily svůj provoz.

V případě výrobních činností provedly naše výrobní závody nezbytné úpravy s ohledem k dopadům krize na některé aktivity, zejména na automobilový trh.

Provoz našich závodů se díky nové organizaci velmi pružně a průběžně přizpůsobuje vývoji situace. V tomto ohledu všechny naše čínské továrny znovu zahájily provoz, reagují na rychlé zlepšení poptávky.

Za těchto okolností podniká Saint-Gobain veškerá nezbytná opatření, aby co nejvíce zamezil dopadu pandemie na svůj provozní zisk a hotovost:

Mnohem větší meziroční snížení kapitálových výdajů nežli plánovaných 200 milionům EUR v roce 2020 oproti 2019 odložením různých projektů, které byly naplánovány na nadcházející měsíce;

Přizpůsobení struktury nákladů a odložení výdajů, případně využití místních opatření, zejména kompenzací nezaměstnanosti a částečné nezaměstnanosti;

Stále přísnější sledování vývoje pracovního kapitálu.

Skupina je ve velmi solidní finanční situaci a má k dispozici potřebnou hotovost a prostředky k financování, aby se vypořádala s důsledky pandemie. K 31. prosinci 2019 činily peněžní prostředky Skupiny a jejich ekvivalenty 5 miliard EUR.

 

Navíc byly finanční zdroje, které má skupina k dispozici, v nedávné době ještě posíleny:

Nový úvěrový limit ve výši 2,5 miliardy EUR, navíc k potvrzeným a nevyčerpaným záložním úvěrovým limitům ve výši 4 miliardy EUR;

Přístup k novému pandemickému programu nouzového nákupu (PEPP - Pandemic Emergency Purchase Program), který spustila Evropská centrální banka dne 18. března 2020.

 

Při zveřejnění výsledků za rok 2019 stanovil Saint-Gobain výhled do roku 2020 již s ohledem na dopad koronaviru. Vzhledem k rozsahu pandemie nejsou pokyny pro rok 2020 již platné a v současné době není možné vyhodnotit její dopad na podnikání skupiny.
 

Skupina poskytne aktualizaci při zveřejnění svých prodejů za první čtvrtletí 23. dubna 2020.

O skupině SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních.

Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.

€42.6 mld obrat v roce 2019

Působí v 68 zemích světa

Více než 170 000 zaměstnanců

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK

724 738 135

KONTAKTOVAT E-MAILEM