1 min

Jaké využití má splňovat nově navržená zástavba v zónách B1, B2 a B3?

Zóna B1 by měla vycházet z požadavků pro zónu B, tzn. následující funkce: maloobchod, kanceláře, administrativa, služby, finanční služby, řemesla, kultura, zábava, turismus, sport, rekreace, zdraví, stravování, pošta, telekomunikace a věda. Zóny B2 a B3 slouží primárně pro studentské koleje, ale jako doplňkové funkce mohou být navržené funkce uvedené pro zónu B. Zóna B1 není určena pro výstavbu studentských kolejí.