Provedeme vás zateplením krok za krokem

Izolace šetří náklady na vytápění, tlumí hluk, chrání fasádu. Musí být ale provedená správně, protože i nepatrná chyba může efektivitu výrazně snížit. V našem 10dílném seriálu vám proto představíme největší úskalí zateplování i to, jak se jim vyhnout.

Taky můžete využít kompletní montážní návody. S nimiž vám zateplování půjde pěkně od ruky a bez zbytečných chyb.

Získejte až 650 tisíc na zateplení domu

Program Nová zelená úsporám opět rozděluje příspěvky na úsporná opatření. Pokud plánujete zateplovat, můžete získat 30–650 tisíc korun, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů. Platí přitom, že čím lepší zateplení provedete, tím větší dotaci získáte.

Chci vědět více o dotacích

Izolační inspektoři vám poradí, jak zateplovat bez chyb.

1. díl: Zateplení šikmé střechy

V zimě brání únikům tepla z interiéru, v létě zabraňuje přehřívání podkroví. Řeč je o izolaci šikmé střechy, která vám umožní využít půdu jako obytný prostor. Vsaďte na ověřené materiály a zajistěte si nejen pohodlí, ale i větší úsporu energií.


Prohlédnout materiály

Na jaké chyby si dát pozor?

 

Mezery mezi izolací a krokví: Než budete řezat pásy minerální vaty, dobře změřte rozteč mezi každými dvěma krokvemi. Ta bývá málokdy všude stejná, a pokud by pásy do prostoru neseděly, bude mezerou unikat teplo.

Nekvalitní materiál: Izolant nízké kvality nemusí správně držet mezi krokvemi nebo se časem slehne a zhorší se jeho tepelně-izolační vlastnosti. Vybírejte proto pečlivě. Vsadit můžete třeba na Isover Unirol Profi.

Narušení parozábrany: Při instalaci rozvodů dejte pozor. Porušená parozábrana může mít za následek zatékání, vznik map a plísní. K uložení rozvodů využijte ještě jednu vrstvu izolace. 

Přečtěte si o všech chybách

2. díl: Skladba izolace šikmé střechy

Správné zateplení ochrání vaši střechu před povětrnostními vlivy a zajistí vám úsporu nákladů. Důležitý je přitom nejen druh izolantu, ale i jeho tloušťka a celková skladba zateplení.

Seznamte se s vhodnými produkty

V čem se nejvíc chybuje?

Nedostatečná tloušťka izolace: Podle normy musí mít izolace tloušťku aspoň 300 mm. Izolant přitom představuje pouze 3 – 5 % nákladů na zateplení, které se vám navíc brzo vrátí v podobě úspory za energie.

Špatný poměr izolace: V našich klimatických podmínkách by mělo platit: pět dílů izolace nad parozábranou, jeden díl pod ní. Samozřejmě, že nejlepší je vše ověřit výpočtem.

Podívejte se na montážní návod

3. díl: Aplikace parozábrany

Parozábrana (parotěsnicí fólie) je nezbytnou součást zateplení. Bez ní by se do konstrukce dostala vodní pára obsažená ve vzduchu, a to by mělo svoje následky: nižší účinnost izolace, degradaci materiálů nebo vznik plísní. Extrémně důležitá je hlavně u hodně izolovaných staveb, jakými jsou pasivní domy.

Nejčastější chyby při instalaci:

Špatně řešené spoje: jednotlivé pásy parozábrany musí být neprodyšně spojené. K tomu vám poslouží izolační páska a tmel. 

Použití nesprávné pásky: Klasická izolepa, gaffa ani jiná páska se na lepení parozábrany rozhodně nehodí. Po pár dnech odpadne.

Nekvalitní fólie: Pozor na parozábrany bez certifikace. Můžou obsahovat mikroperforace a nebudou pak plnit svou funkci. 

Další možné chyby

TIP

Kromě parozábrany existuje taky parobrzda. Ta vodní páry úplně neblokuje, ale řízeně je propouští. U nás takto najdete chytrou parozábranu Isover Vario®, která je v zimě vzduchotěsná, v létě částečně prodyšná.

4. díl: Izolace příčky

Bytová příčka má hned dvě užitečné funkce: rozděluje jeden prostor na dva a zajišťuje akustickou izolaci. Ideální kombinaci v tomto případě představuje příčka ze sádrokartonu doplněná minerální vatou. Pokud ale nejsou dotažené detaily, můžete se připravit až o 10 dB. 

Produkty k akustické izolaci příček

 

Na co se zaměřit, aby akustická izolace fungovala? 

Těsnění na profilech: na obvodové CW i UW profily se musí nalepit akustická páska, jinak by docházelo k přenosu hluku. 

Rozměr izolačních pásů: izolace užší než rozteč profilů se bude v konstrukci hýbat a nesplní dobře svou funkci. 

Postup prací: nejdřív postavte příčku, pak až vylijte podlahu a nainstalujte podhled. V opačném případě můžou vzniknout mezery, kterými bude pronikat hluk. 

Další úskalí při stavbě příčky

5. díl: Odhlučnění podlahy

Dupání nebo hluk předmětů spadlých na zem se dá účinně vyřešit jen tzv. kročejovou izolací. Ta totiž eliminuje zvuky vznikající přímo kontaktem se stavební konstrukcí. K izolaci se používá kročejový polystyren nebo kročejová minerální vata. 

Materiály k izolaci podlahy

 

Nezapomeňte, že:

Ideální tloušťka izolace je 20 – 40 mm. Z hlediska účinnosti nemá cenu pokládat vrstvu silnější než 50 cm. Na podlaze by navíc mohly vzniknout nerovnosti.

Izolace neslouží ke zvýšení ani k vyrovnání podlahy. Pro tento účel existuje podlahový polystyren, například Isover EPS 100

Bez akustické pásky to nepůjde: vytváří totiž dilatační spáru mezi roznášecí deskou a stěnou – brání tak bočnímu přenosu hluku.

Další časté chyby

6. díl: Izolace soklu

Často opomíjená, přitom důležitá část zateplení. Díky izolaci soklu nepromrznou obvodové základy ani části terénu pod stavbou. Tím se zvýší povrchová teplota v rozích místnosti a nebude hrozit, že by vám uvnitř domu vyrazila plíseň.

Materiály k izolaci soklu

Rizika při izolaci soklu:

Špatně zvolený polystyren: k zateplení soklu se nedá použít hladký polystyren – obklady nebo omítka by z něj časem opadaly. Použijte ten s vaflovou strukturou, nebo povrch alespoň zdrsněte.
Neupravený podklad: nečistoty, mastnota, prach nebo biotická napadení zhoršují přídržnost lepidla. Proto podklad před montáží polystyrenu dobře očistěte, případně aplikujte penetraci.

Propíchnutí hydroizolace: až budete instalovat polystyren, dejte pozor. Soklová část se může kotvit v min. výšce 30 cm nad úrovní terénu, aby hmoždinky nepoškodily hydroizolaci. 

7. díl: Zateplení fasády polystyrenem

Se správným zateplením můžete ušetřit 30 – 60 % nákladů na vytápění. A proč zvolit zrovna polystyren? Má výborné tepelně-izolační schopnosti, nízkou hmotnost a snadno se instaluje. Kromě toho vás potěší i výborný poměr cena/výkon.

Sortiment fasádních polystyrenů

V čem se chybuje?

Lepení desek na nevhodný podklad: nesoudržný, drolící se a znečištěný povrch, způsobí, že izolace nebude držet a časem odpadne. Navíc se pod povrch zateplení může dostat vlhkost.

Napojení desek nad sebe bez vazby: pokud na sebe navazují spáry, hrozí popraskání vlivem pnutí a působení povětrnostních vlivů. Desky je nutné klást vždy tzv. „na převazbu“.

Nesprávné nalepení izolace: mezi deskou polystyrenu a povrchem stěny nesmí být mezera. Mohl by tudy proudit vzduch, v horším případě hrozí pozdější odlepení izolace. Při lepení proto nezapomeňte udělat tzv. „rámeček z lepidla“.

Na co si dát ještě pozor?

 

8. díl: Skladba vegetační střechy

Vegetační střechy jsou řešením, jak osvěžit města a vnést do nich víc zeleně: pohlcují prach, zadržují dešťovou vodu, snižují koncentraci přízemního ozonu a tlumí hluk. Oproti klasické ploché střeše má ta vegetační v létě až o 40 °C nižší teplotu.

Řešení pro zelené střechy

V čem se chybuje?

Nesváření hydroizolace: pokud se pásy hydroizolace pevně nespojí svářením, hrozí prorůstání kořenů do spodních vrstev izolace.
Nesprávný substrát: hlína ze zahrady nebo pole nebude na zelené střeše fungovat. Volte jedině speciální substrát.  
Špatně zvolená minerální vlna: na vegetační střechu patří jedině ta hydrofilní. Kdybyste totiž použili hydrofobní vlnu, voda by po povrchu střechy stekla.

 

9. díl: Zateplení fasády minerální izolací

Spolu s polystyrenem jde o nejčastěji používaný izolant. Prodává se v podobě skelné vaty a kamenné vlny. Oproti polystyrenu má minerální izolace hned několik výhod: dobře tlumí hluk, má skvělé protipožární vlastnosti a vysokou paropropustnot.

Sortiment minerálních izolací

Časté chyby při instalaci:

Použití příliš měkké minerální vlny: taková izolace nebude klást odpor hmoždinkám. Hrozí, že se dostanou moc hluboko a vlnu neukotví.

Vyrovnání povrchu polystyrenem: z hlediska požární bezpečnosti je to nepřípustné. Malé nerovnosti můžete upravit lepidlem, ty velké vhodnou omítkou (nebo použít izolační desky ve více tloušťkách). 

Použití špatných hmoždinek nebo jejich nesprávná aplikace: volte vždy hmoždinky určené do minerální vaty. A dejte pozor, aby se ve vatě nehýbaly. – kotvení by pak nebylo tak pevné. 

Další možné chyby

10. díl: Zateplení podlahy půdy

Pokud máte neobývané podkroví, zateplení podlahy se vám určitě vyplatí. Teplo ze spodních místností nebude unikat do půdních prostor (může jít až o 25 % vnitřního tepla). Zateplení půdy patří mezi ty nejefektivnější.  

V Isover vyrábíme speciálně pro tento účel systém Isover STEPCross, který kombinuje minerální izolaci a pěnový polystyren.

Objevte všechny jeho výhody

Na co si dát pozor:

Špatně položená parozábrana bez přesahů: mezi jednotlivými pásy fólie a u stěn nad podlahou musí být přesahy aspoň 10 cm. V opačném případě hrozí vznik propustných mostů. Spoje proto přelepte páskou a následně přetmelte.
Podklad s nečistotami: ostré výběžky, kamínky a další částečky můžou protrhnout parozábranu a do konstrukce se bude dostávat vlhkost. Věnujte čas přípravě podkladu a pořádně ho očistěte.

Nedostatečně široké pásy izolace: až budete řezat minerální vlnu, udělejte pásy raději o 1 cm širší, než je rozteč mezi trámy. Vlnu mezi ně snadno vpasujete a zabráníte tomu, že by případnou mezerou unikalo teplo.

Na co si dát ještě pozor?