Tepelná izolace

Nejčastější chyby při zateplování fasády polystyrenem

Zateplení fasády domu může přinášet finanční úspory a tepelnou pohodu desítky let. Na co si ovšem dát pozor před tím, než se pustíte do zateplování fasády pomocí polystyrenových desek?

Podívejte se na náš izolačně-detektivní seriál!

Zateplování je v dnešní době velmi populární, i když se stále jedná o poměrně velký a relativně nákladný zásah. Nedodržení technologických postupů nebo nevhodně navrhnuté řešení ale způsobí, že očekáváný výsledek je nedostačující a dokáže vám tak pořádně zkomplikovat život.

Nevhodný nebo neupravený podklad pro zateplování

Lepit tepelnou izolaci na neočištěnou, poškozenou nebo nesoudržnou fasádu je chyba, která se vám časem vymstí. Pokud byste nalepili izolace na takto nevhodný podklad, hrozí, že nebude držet a po čase odpadne. Kromě toho by se vám pod povrch zateplení snáze dostávala vlhkost a mohla by se začít tvořit plíseň.

isover_povrch_fasady

Povrch musí být kompaktní, očištěný a nesmí se drolit. V opačném případě hrozí, že izolace nebude držet a časem odpadne. Případným použitím penetrace nic nepokazíte.

Podklad pro vnější zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, soudržný a pevný bez prachu, mastnoty, trhlin nebo jinak narušených míst. Před započetím celého procesu se proto doporučuje povrch umýt tlakovou vodou. Pozor, zateplovací systém nenahrazuje sanační systém ani hydroizolaci. Řádná hydroizolace je důležitá zejména u vlhké stavby. Použití penetrace vám kromě snížení savosti podkladu zvýší i přídržnost materiálu.

Zabraňte popraskání fasády

Při lepení izolace se můžete dopustit chyb, které by časem mohly vést k popraskání celého systému. Prvním takovým problémem je napojení jednotlivých desek nad sebe - bez vazby. Pokud byste skládali desky polystyrenu na sebe, hrozilo by popraskání vlivem pnutí, povětrnostního působení a dalších vlivů, které by materiál namáhaly. Při lepení pokládejte desky na převazbu, aby na sebe spáry mezi deskami nenavazovaly, a tím se eliminoval dopad vnějších vlivů.

Lepení dvou a více desek izolace na sebe může být problematické. U dvou desek spojených k sobě nemůžete zaručit soudržnost vrstev, a navíc by v těchto místech chyběla pevnost ve smyku, takže by pak mohly desky ujet a celá fasáda popraskat. Abyste se tomuto problému vyhnuli, kupujte desky stejné a dostatečné tloušťky.

Nesprávné lepení izolace

Pokud si všimnete mezery mezi povrchem stěny a lepenou izolací, nejspíš jste nesprávně nanesli lepidlo na plochu izolace. V takovém případě hrozí, že vzduch bude proudit mezi zdí a izolací, což snižuje její celkovou efektivitu, v nejhorším případě by izolace úplně odpadla.

Lepení izolace se standardně realizuje nanesením rámečku lepidla na obvod desky a poté vytvořením tří a více vnitřních terčů, obojí v dostatečném množství. Lepidlo by mělo pokrývat desku minimálně na 40 % povrchu. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo tam, kde je uvažováno o progresivním kotvení hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. Vždy využívejte lepidla a pěny dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systému.

isover_polystyren_fasada

Na obrázku vidíme mezeru mezi cihlami a polystyrénem, která vznikla kvůli absenci rámečku z lepidla. Na lepidle se v tomto případě nevyplácí šetřit. Současně doporučujeme používat desku o dostatečné tloušťce, abyste se vyhnuli lepení dvou desek na sebe.

Pozor na mezery mezi deskami izolace

V důsledku nesprávného založení zateplení může docházet ke vzniku spár mezi deskami. Mezery s maximální šířkou 4 mm můžete jednoduše vyplnit tepelně-izolační pěnou. Pro vyplnění spár větších jak 4 mm se používají přířezy. Je potřeba zajistit dostatečnou rovinnost povrchu.

Díry v povolených mezích vyplňujte jedině nízkoexpanzní montážní pěnou, a to pouze, pokud se jedná o skladbu s polystyrenem. U minerální vlny je použití pěn zakázáno, neboť by fasáda opět nesplnila protipožární požadavky.

Chyby při kotvení

Důležitou částí procesu zateplování je správné ukotvení fasádního polystyrénu či minerální vlny. To se vždy vykonává pomocí fasádních talířových hmoždinek. Dejte si pozor, abyste nepoužili příliš malé množství hmoždinek, nerozmístili je na špatná místa, nebo je nezapustili příliš hluboko do izolantu. V krajním případě se může stát, že vrstvy kontaktního zateplovacího systému popadají, nevydrží nápor sání větru nebo jejich vlastní tíhu.

Všeobecně se doporučuje minimálně 6-8 hmoždinek na 1m2, celkový počet by měl respektovat kvalitu a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Hmoždinky zapouštějte 1 mm do izolace, při hlubším zapuštění musíte použít více lepidla a hrozí tak vznik nevzhledných fleků na povrchu fasády. U pěnových polystyrenů se zpravidla hmoždinky umísťují do rohů a T-spojů desek.

isover-zapusteni_hmozdinek

Hmoždinky se zapouštějí 1 mm do izolace. Na obrázku vidíme, že talířek byl zapuštěn příliš hluboko. Je proto nutné použít více lepidla, aby se tato nerovnost zakryla.

Detailní postup zateplování fasády najdete na tomto odkazu. Pokud ale narazíte na neočekávaný problém nebo chcete konzultaci ještě před započetím projektu, neváhejte kontaktovat naše odborníky.