Flat roof insulation

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Profesionální zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.

Více o plochých střechách

Sort by:

Panel Solr Search Content Block

10 results

Isover TRV

Isover TRV trapezoidal infills are an ideal addition to light flat roofs on trapezoidal sheets. Sheet metal wool filled with mineral wool improves the overall thermal and technical properties of the roof and also contributes to higher air sound insulation of the roof structure.

Isover DK

Isover DK double-sloped wedges are suitable as a sloped layer of more complex flat roofs, or in cases where the slope cannot be created with only one-step slabs.

Isover SD

Isover SD boards are suitable as a fall layer of single-skin flat roofs, which significantly improves the thermal technical parameters of the roof skin, minimally burdens the ceiling structure and, due to the dry process, shortens the installation time.