Technical insulation

Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu by vám měla napomoci široká nabídka technických izolací pro aplikaci v průmyslu. K jejich návrhu je možno využít výpočtové programy - IsoDim® pro on-line navrhování nebo IsoCal® pro off-line výpočty.

Více o aplikaci

Sort by:

Panel Solr Search Content Block

28 results

Fire Screw

The corner joints of the plates are reinforced with fire-fighting screws with a length equal to twice the thickness of the insulation in the case of square pipes.

Technical insulation

U Protect Slab 4.0 Alu1

Slab with black aluminum coating U Protect Slab 4.0 Alu1 is part of the ULTIMATE Protect certified fire protection system for fire-resistant ventilation ducts and ducts for smoke and heat extraction.

Technical insulation