Pitched roof insulation

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům.  Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Použitím minerálně vláknitých materiálů Isover, lze dosáhnout tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků, akusticky vyhovujícího prostředí i požárně bězpečné konstrukce, která nepřispívá k rozvoji požáru.

Více o aplikaci

Sort by:

Panel Solr Search Content Block

8 results

Isover Vario® XtraSafe

Vapour barrier Isover Vario® XtraSafe is a specially developed film based on polyamide, which, in addition to the vapor barrier function, also has a variable equivalent diffusion thickness sd, thanks to which it helps the humidity regime in the construction.

ISOVER Vario Doublefit

ISOVER Vario® DoubleFit is a two-component, solvent-free, tear-resistant sealant suitable for making all airtight connections on parts of buildings, e.g., gable walls, purlins, windows, doors. It is applied in thickness 7-8 mm to ensure a permanent airtight connection of the steam brake and perimeter masonry. It is packed in a practical cartridge or a larger, almost waste-free package.

ISOVER Vario Xtrafit

ISOVER Vario® XtraFit is a two-part selling material without solvents, resistant to separation, suitable for realization of all airtight joints to Various construction parts, e.g. gable walls, purlins, windows, doors. With no pressure lath required, it is applied in 7–8 mm layer to ensure permanent airtight connection of the vapour barrier to peripheral masonry constructions. It is packed in a convenient cartridge or in a bigger, nearly wasteless package (roll in a foil). Processing temperature ≥ +5°C. (Temperature resistence -30°C to +100°C.)