Pitched roof insulation

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům.  Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Použitím minerálně vláknitých materiálů Isover, lze dosáhnout tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků, akusticky vyhovujícího prostředí i požárně bězpečné konstrukce, která nepřispívá k rozvoji požáru.

Více o aplikaci

Sort by:

Panel Solr Search Content Block

10 results

Isover Merino

Isover Merino boards are flexible and stable in shape. They are suitable for any thermal and sound-free insulation, especially for building into partitions, as well as filling ceilings, suspended ceilings and cavities (increasing the insulating capacity of the structure against noise). 

Pitched roof insulation
Ceiling and suspended ceiling insulation
Facade insulation
Partitions walls insulation

Isover Vario® XtraSafe

Vapour barrier Isover Vario® XtraSafe is a specially developed film based on polyamide, which, in addition to the vapor barrier function, also has a variable equivalent diffusion thickness sd, thanks to which it helps the humidity regime in the construction.

Pitched roof insulation
Zateplení půdy
Ceiling and suspended ceiling insulation
Facade insulation

Isover UNI

Very high-quality universal insulation made of basalt wool with universal use, especially suitable between and under the rafters.

Akustická izolace
Pitched roof insulation
Nadkrokevní zateplení
Ceiling and suspended ceiling insulation
Facade insulation

Isover Vario® XtraPatch

Isover Vario® XtraPatch is a self-adhesive connecting tape used to attach the Isover Vario® XtraSafe film to the substrate with the "zip" system.

Pitched roof insulation
Zateplení půdy
Ceiling and suspended ceiling insulation
Facade insulation

Isover Multimax 30

Universal insulation for pitched roofs, ceilings, ventilated facades, etc. with the best lambda on the market.

Akustická izolace
Pitched roof insulation
Nadkrokevní zateplení
Ceiling and suspended ceiling insulation
Facade insulation

ISOVER Vario Xtrafit

ISOVER Vario® XtraFit is a two-part selling material without solvents, resistant to separation, suitable for realization of all airtight joints to Various construction parts, e.g. gable walls, purlins, windows, doors. With no pressure lath required, it is applied in 7–8 mm layer to ensure permanent airtight connection of the vapour barrier to peripheral masonry constructions. It is packed in a convenient cartridge or in a bigger, nearly wasteless package (roll in a foil). Processing temperature ≥ +5°C. (Temperature resistence -30°C to +100°C.)
Pitched roof insulation