Zateplení podlahy

Promyšlená izolace podlahy a izolace stropu tvoří nedílnou součást našeho domu. Pokud toto zanedbáme již v projektu, velice těžko naši chybu napravíme. Oprava izolací těchto prostor není tak jednoduchá, jako oprava izolace stěny. U podlahy jsme limitovaní její hladinou a navazujícími dveřmi. Proto je velmi důležité provést izolaci podlahy a stropu hned napoprvé a na jedničku.

Proč řešit zateplení podlahy?

Zateplení podlahy je nejen vyžadováno legislativou, ale hlavně uspoří i peníze za vytápění. V minulosti se zateplení podlahy často opomíjelo, ale nemělo by tomu tak být. V případě nedostatečně zateplené podlahy jsou tepelné ztráty významné a v případě že je v podlaze umístěno i podlahové vytápění by jeho efektivita bez zateplení byla velmi nízká.