Zateplení podlahy na terénu - vysoké zatížení

Tam, kde zatížení přesáhne míru 500 kg/m2, již nelze navrhovat klasické plovoucí podlahy, ale musí se použít únosnější konstrukce z vysoko-zátěžových expandovaných polystyrenů nebo XPS. Extrudované polystyreny pevnostně začínají tam, kde expandované polystyreny končí.

U vysoko-zátěžových budov záleží na velikosti zatížení, které bude třeba roznášet. Mocnosti a vyztužení roznášecích vrstev budou daleko větší než u klasické plovoucí podlahy.

Proč řešit zateplení podlahy na terénu při vysokém zatížení?

Pro splnění tepelně-technických požadavků na izolaci podlahy na zemině. V případě průmyslových podlah s pohybem vozíků a aut se podlaha navrhuje v součinnosti se statikem.

Jaká je cena zateplení podlahy na terénu při vysokém zatížení?

  • Cena tepelné izolace XPS 300 v tl. 180 mm - 630 Kč/m2
  • Cena položení XPS ve dvou vrstvách - 25 Kč/m2

Panel Solr Search Content Block

No results found.