Zateplení podlahy na terénu - standardní zatížení

Teplota zeminy se pod podlahou na terénu pohybuje mezi 4 a 8 °C, v závislosti na hloubce a druhu zeminy. Aby se předešlo tepelným ztrátám, je nutno tyto konstrukce plošně izolovat.

Standardní zatížení podlahy na terénu odpovídá zatížení u rodinných domů a při této izolaci se nejčastěji používají běžné expandované polystyreny. V případě izolování pod základovou deskou je nutné použít expandované polystyreny perimetrické, které mají sníženou nasákavost.

Proč řešit zateplení podlahy na terénu při standardním zatížení?

Pro splnění tepelně-technických požadavků na izolaci podlahy na zemině. V případě podlahového topení lze navýšit vrstvu izolace a tím zlepšit efektivitu podlahového topení izolant od podlah ISOVER EPS 100 a ISOVER EPS 150 lze bez obav použít až do tl. 400 mm.

Jaká je cena zateplení podlahy na terénu při standardním zatížení?

  • Cena tepelné izolace EPS 100 v tl. 180 mm - 324 Kč/m2
  • Cena položení EPS ve dvou vrstvách - 25 Kč/m2

Panel Solr Search Content Block

No results found.